HALS, nova sezona

U Čakovcu 15.travnja i Varaždinu 22.travnja nastupili smo na 2 natjecanja HALS-a. U Varaždinu smo bili toliko brojni da nam ni jedan autobus nije bio dovoljan da dođemo do Varaždina. Uz to i rezultati su nam sve bolji. U Čakovcu, u prvom kolu HALS-a je Mladost bila najbolji klub u kategoriji limačica, 7. u poretku limača, među mlađim kadetkinjama 4., a mjesto bolje zauzeli su mlađi kadeti. Prvo su mjesto osvojile ukupno i starije kadetkinje, ali i stariji kadeti, dok su mlađi juniori bili ukupno drugi. U konkurenciji žena Mladost je 6., a kod muških 7.
U Varaždinu, na 2. kolu HALS-a limačice su i opet bile prve, a limači peti, dok sumlađe kadetkinje i ponovo bile 4. Mlađi kadeti zauzeli su u Varždinu 2. mjesto, starije kadetkinje prvo, a stariji kadeti također. Mlađi juniori bili su drugi.
Super rezultati naših mladih snaga, u štafetama postajemo respektabilni. Evo rezultata oba kola HALS-a:

ČAKOVEC, 15.4.

60 m, visoki start, limačice:
2. Sara Kovač - 9.09
5. Dora Perković - 9.27
10. Eva Barbarić - 9.52
11. Gabrijela mamić - 9.56
12. Jana Radušić - 9.61
30. Mia Đopar - 10.58

200 m, visoki start, limačice
2. Iva Jović - 30.09
4. Laura Matko -30.41
5. Josipa Klišanin - 31.19

skok u dalj zona, limačice
2. Iva Jović - 4.40
3. Laura Matko - 4.06
4. Josipa Klišanin - 4.00
6. Jana Radušić - 3.79
7. Eva Barbarić - 3.77
35. Mia Đopar - 2.76

vortex 130g, limačice
4. Gabrijela Mamić - 32.88
9. Sara Kovač - 28.22
18. Dora Perković - 23.68

štafeta 4 x 60 m, visoki start, limačice
1. HAAK Mladost (Sara Kovač, Josipa Klišanin, Laura Matko, Iva Jović) - 36.41
3. HAAK Mladost 2 (Eva Barbarić, Jana Radušić, Dora Perković, Gabrijela Mamić) - 37.11

60 m, visoki start, limači
15. Karlo Matko - 10.18

200 m, visoki start, limači
1. Luka Fučko - 29.08
23. Sven Lovinčić - 38.85

skok u dalj zona, limači
1. Luka Fučko - 4.28
14. Karlo Matko - 3.43
27. Sven Lovinčić - 2.67

60 m, mlađe kadetkinje
2. Tonka Kunac - 8.36
3. Paula Plepelić - 8.42
7. Nika Rakiđija - 8.67
8. Nera Malović - 8.67
13. Petra Sambol - 8.97
22. Jana Klišanin - 9.21
25. Hana Bečirević - 9.30
27. Ela Hudika -9.36
36. Lea Popović - 9.70

80 prepone, mlađe kadetkinje
4. Tonka Kunac - 14.29
6. Ela Hudika - 16.05

kugla, mlađe kadetkinje
7. Lea Popović - 7.12

štafeta 4 x 200 m, mlađe kadetkinje
1. HAAK Mladost (Nika Rakiđija, Petra Sambol, Paula Plepelić, Tonka Kunac) - 1:55.07

60 m, mlađi kadeti
1. Luka Trputac - 8.23

400 m (start kao 800 m), mlađi kadeti
6. marijan Lažeta - 1:06.35

80 m prepone, mlađi kadeti
2. Ricardo Kantoci - 13.63

skok u dalj zona, mlađi kadeti
1. Ricardo Kantoci - 4.91
3. Luka Trputac - 4.62

vortex 130 g, mlađi kadeti
4. Sven Dobrečević - 43.30

100 m, starije kadetkinje
4. Barbara Cvetan - 13.48
5. Ema Lovinčić - 13.61
7. Nina Roth - 13.70
10. Helena Šporčić - 13.83
12. Lana Obućina - 13.94
13. Gabrijela Mijatović -13.97
14. Marija Lipovac - 14.06
15. Lara Perković - 14.11
21. Tiana Jakovljević - 14.42

600 m, starije kadetkinje
11. Irma Kuzmanović - 1:56.54

100 m prepone, starije kadetkinje
3. Ema Lovinčić - 17.08
5. Helena Šporčić - 17.87
6. Barbara Cvetan - 18.27
9. Marija Lipovac - 21.98

skok u vis, starije kadetkinje
4. Mihaela Idžanović - 1.45
10. Nina Roth - 1.30

štafeta 4 x 100 m, starije kadetkinje
1. HAAK Mladost 1 (Nina Roth, Barbara Cvetan, Helena Šporčić, Ema LOvinčić) - 53.15
2. HAAK Mladost 2 (Lara Perković, Marija Lipovac, Mihaela Idžanović, Tina Jakovljević) - 55.51

100 m, stariji kadeti
3. Juraj Žinić - 12.34

100 m prepone, stariji kadeti
1. Juraj Žinić - 15.24
3. Luka Gabrić - 17.16

skok u dalj, stariji kadeti
3. Filip Stambol - 5.16
4. Luka Gabrić - 4.94

100 m, mlađi juniori
2. Matej Klarić - 11.61
3. Gabriel Fučko - 12.06
4. Domagoj Brkić - 12.10
5. Petar Zirdum - 12.35

skok u dalj, mlađi juniori
1. Matej Klarić - 5.87
3. Petar Zirdum - 5.67
7. Domagoj Brkić - 5.11

štafeta 100+200+300+400 m, mlađi juniori
1. HAAK Mladost (Domagoj Brkić, Matej Klarić, Gabriel Fučko, Petar Zirdum) - 2:10.54

100 m, žene
3. Magdalena Borić - 13.57

skok u dalj, žene
4. Magdalena Borić - 4.57

100 m, muški
6. David Fogadić - 12.54

600 m, muški
7. Roberto Gregov - 1:29.36

VARAŽDIN, 22.4.2018.

60 m visoki start, limačice
2. Iva Jović - 8.97
4. Dora Perković - 9.19
5. Josipa Klišanin - 9.23
11. Gabrijela mamić - 9.50
14. Eva Barbarić - 9.59
19. Dorotea Strojin - 9.74
27. Ana Sikirić - 10.04
30. Anica Klarić - 10.23
43. Petra Bukovčan - 10.42
63. Ema Horvat - 11.19
64. Dora Grčić - 11.25
67. Lucija Ćoti - 11.44

400 m američki, limačice
2. Laura Matko - 1:09.37
4. Jana Radušić - 1:14.00

skok u dalj zona, limačice
1. Iva Jović - 4.19
3. Josipa Klišanin - 4.02
4. Eva Barbarić - 4.02
7. Dorotea Strojin - 3.56
17. Ana Sikirić - 3.34
26. Petra Bukovčan - 3.18
48. Ema Horvat - 2.62
52. Dora Grčić - 2.41
55. Dorotea Štajduhar - 1.80

vortex 130 g, limačice
3. Gabrijela Mamić - 34.60
11. Dora Perković - 24.78
20. Lucija Čoti - 18.95
21. Anica Klarić - 17.39

štafeta 4 x 60 m, limačice
1. HAAK Mladost 1 (Dora Perković, Gabrijela mamić, Josipa Klišanin, Iva Jović)
5. HAAK Mladost 2 (Anica Klarić, Dorotea Strojin, Ana Sikirić, Eva Barbarić) - 39.10

60 m visoki start, limači
1. Luka Fučko - 8.98
18. Matej Pašer - 9.88
22. Karlo Matko - 10.12
29. Dario Štajduhar - 10.49
35. Sven Lovinčić - 10.97
44. Vito Krpan - 11.52

skok u dalj zona, limači
1. Luka Fučko - 4.04
12. Karlo Matko - 3.51
23. Dario Štajduhar - 3.11
24. Matej Pašer - 3.10
25. Sven Lovinčić - 3.08

vortex 130 g, limači
20. Adytya Devaray - 24.10
37. Vito Krpan - 9.72

100 m, mlađe kadetkinje
2. Tonka Kunac - 13.15
3. Paula Plepelić - 13.28
10. Paula Madić - 14.14
13. Nika Rakiđija - 14.19
14. Petra Sambol - 14.21
16. Hana Šmid - 14.29
19. Marta Kaminski - 14.58
25. Gloria Galić - 14.75
29. Hana Bečirević - 14.84
30. Lana Gračanin - 14.91
33. Jana Klišanin - 14.98
37. Lorena Idžanović - 15.53
39. Tara Babić Arbanas - 15.54
42. Ana Kelečić - 16.00
43. Karla Šesto - 16.14
48. Emanuela Smolčić - 18.72

600 m, mlađe kadetkinje
10. Maria Mihaljević - 2:12.87

200 m prepone, mlađe kadetkinje
5. Ela Hudika - 35.39

skok u dalj zona, mlađe kadetkinje
3. Tonka Kunac - 4.64
4. Paula Plepelić - 4.62
5. Nika Rakiđija - 4.45
13. Jana Klišanin - 4.05
15. Petra Sambol - 3.89
23. Gloria Galić - 3.66
27. Tara Babić Arbanas - 3.57
29. Lana Gračanin - 3.48
35. Emanuela Smolčić - 2.48

vortex 130 g, mlađe kadetkinje
8. Hana Bečirević - 36.39

štafeta 4 x 100 m, mlađe kadetkinje
6. HAAK Mladost 2 (Jana Klišanin, Ela Hudika, Hana Bečirević, Gloria Galić) - 58.15
HAAK Mladost 1 ( Nika Rakiđija, Paula Plepelić, Petra Sambol, Tonka Kunac) - diskvalificirani

100 m, mlađi kadeti
1. Luka Trputac - 13.47
3. Ricardo Kantoci - 13.63
5. Bartol Mušlin - 13.98

600 m, mlađi kadeti
4. Marijan Lažeta - 1:49.32
7. Antonio Kljusurić - 1:59.42

200 m prepone, mlađi kadeti
2. Ricardo Kantoci - 32.34

4 x 100 m (izvan konkurencije)
- HAAK Mladost (Luka Fučko, Bartol Mušlin, Ricardo Kantoci, Luka Trputac) - 53.91 (najbrže vrijeme)

200 m, starije kadetkinje
7. Helena Šporčić - 27.65
8. Gabrijela Mijatović - 27.94
9. Ema Lovinčić - 28.13
10. Barbara Cvetan - 28.24
12. tara Marković - 28.56
13. Jana Burek - 28.58
14. Nina Roth - 28.59
23. Marija Lipovac - 29.33
24. Lara Perković - 29.61
27. Lana Obućina - 29.91
33. Mirta Kostov - 31.05
34. Mihaela Idžanović - 31.16
38. Ema Šeb - 32.43
39. Palma Brnjak - 32.50
41. Danijela Prusac 33.23

800 m, starije kadetkinje
10. Irma Kuzmanović - 2:46.36

300 m prepone, starije kadetkinje
2. Helena Šporčić - 49.95
3. Gabrijela Mijatović - 50.11
4. Barbara Cvetan - 51.16
5. Ema Lovinčić - 51.67
6. Nina Roth - 52.72

skok u dalj, starije kadetkinje
6. Lana Obućina - 4.17
9. Marija Lipovac - 3.72
14. Palma Brnjak - 3.43
15. Danijela Prusac - 3.33
16. Ema Šeb - 3.31

bacanje koplja 500 g, starije kadetkinje
2. Lucija Picek Posavec - 23.16
4. Lara Perković - 17.86
6. Mihaela Idžanović - 13.44

štafeta 4 x 100 m, starije kadetkinje
2. HAAK Mladost (Nina Roth, Barbara Cvetan, Helena Šporčić, Ema Lovinčić ) - 52.84

200 m, stariji kadeti
3. Juraj Žinić - 24.64
5. Filip Sambol - 25.55
12. Luka Gabrić - 27.66

800 m, stariji kadeti
2. Mateo Ajdin - 2:14.54
5. Grigor Stojaković - 2:23.63
8. Mario Mlinar - 2:24.21
9. Filip Pranjić - 2:24.32
13. Leon Sraga - 2:44.15

300 m prepone, stariji kadeti
1. Juraj Žinić - 43.15
3. Borna Šoić - 51.89

skok u vis, stariji kadeti
1. Filip Stambol - 1.66
3. Šime Jusup - 1.55
5. Luka Gabrić - 1.45

bacanje kugle 4 kg, stariji kadeti
4. Vilim Brajović - 7.72
6. Leo Klanfar - 5.75

štafeta 4 x 100 m, stariji kadeti
1. HAAK Mladost (Borna Šoić, Luka Gabrić, Filip Sambl, Juraj Žinić) - 50.58

200 m, mlađi juniori
1. Matej Klarić - 23.72
2. Gabriel Fučko - 24.22
3. Petar Zirdum - 24.67
4. Domagoj Brkić - 25.02
9. Jan Mihaliček - 27.07
11. Mihael Lotrić - 27.24

800 m, mlađi juniori
3. Manuel Jandroković - 2:10.42
6. Jan Zvonimir Nemet - 2:33.69

skok u vis, mlađi juniori
3. Matej Klarić - 1.65
4. Petar Zirdum - 1.65

štafeta 4 x 100 m, mlađi juniori
1. HAAK Mladost (Domagoj Brkić, Gabriel Fučko, Petar Zirdum, Matej Klarić) - 46.04

Foto: Renato Branđolica