Pripreme kadetkinja i kadeta HAAK Mladosti u Selcu


Na pripremama HAAK Mladosti, Zagreb u Selcu na poziv gradonačelnika Marijana Karlića boravilo je 11 atletičara i treneri Dalia Janić i Franjo Pavlović. Pripreme su odrađene po lijepom vremenu od 27. do 31.10. 2017. Domaćinski smještaj je bio u hostelu Little Sea Horse - Mali morski konjic. U razgovorima sa gradonačelnicima Selca i Crikvenice pokazan je veliki interes za izgradnju atletske staze. Budući da već postoji asfaltna podloga od 6 staza direktor HAAK Mladosti je izrazio zadovoljstvo tom inicijativom i ponudio pomoć u ostvarenju tog projekta na samo sat i pol od Zagreba. Blizina destinacije otvorila bi brojne mogućnosti za sve zagrebačke klubove.

Video sadržaj