Marko Valičević

Rođen u Zagrebu 1. 11. 1990. godine. Završio studij na Kineziološkom fakultetu i stekao zvanje Viši sportski trener, smjer atletika.

Od 2006. do 2012. aktivno se bavi atletikom i nastupa za HAAK Mladost. Osvajač je preko 20 medalja na državnim prvenstvima u disciplinama srednjih i dugih pruga.

U HAAK Mladosti radi kao voditelj atletskog vrtića i trener u atletskoj školi.