Boris Škubonja

Rođen je u Šibeniku 1981. Završio je Kineziološki fakultet, smjer kineziološka rekreacija.

Rad s djecom mu je prioritet, a u Mladosti će biti zadužen baš za prve atletske korake.